Nu har Översiktplan 2030 som beslutades i kommunfullmäktige i juni vunnit laga kraft. För att fira det bjöds politiker och tjänstemän in till en inspirationsdag med föredrag från forskare och andra kommuner. Det var bland andra våra grannar Botkyrka och Stockholms Stad.
 
 I Stockholm har man redan hunnit jobba i några år med sin plan och man har lärt sig att det inte går att bara köra på med förtätning av stadsdelar utan en verklig dialog med invånarna. Då kan man få invånarna att gå från att tänka bara på ”mitt hus” till ”vårt bostadsområde” och så småningom ”helhetssyn på lokalsamhället”.
 
Det är många nya bostäder som ska byggas både i Stockholm och i Huddinge framöver. Lika viktigt är att den kommunala servicen med förskolor, skolor och infrastruktur hänger med men också arbetsplatser, handel och fritidsaktiviteter. Här känns det som att Huddinge kommun är väl medveten om problemet men vi måste också ligga på och bevaka att det finns planer för nya förskolor med mera.
Läs mer om ÖP 2030 på huddinge.se

 

När nu Översikstplan 2030 ska bli verklighet kommer vi att fortsätta att bevaka det som vi var kritiska till i remissomgången som bebyggelse i Rickardsviksparken men också att det som vi är positiva till, som omvandling av industriområdet mellan Skogås och Trångsund till bostäder, blir så bra som möjligt.

 

Ingalill Söderberg, politisk sekreterare