Nystart, med nya kvastar som ska sopa låter kanske lite drastiskt, men lite grand känns det så. Ändå är det den uppgift vi tagit på oss sedan tidigare som vi ska fullfölja. Bättre med praktiska lösningar än politiska låsningar, är ett sådant rättesnöre, ett annat är att vi vill utveckla dialogen med våra medlemmar och i det kommunala uppdraget med kommunens alla invånare. En annan paroll som vi håller oss till är att det ska vara minst lika bra att bo i vår östra kommundel som i någon annan del, med samma framtidssatsning som i övriga kommunen. Vi ska fortsätta att arbeta för det vi lovade i valet, vi ska verka för att den utveckling som sker i den regionala stadskärnan i Haninge inte stannar vid kommungränsen i Länna utan fortsätter norrut.

Som en konsekvens av att flera av våra medlemmar lämnar de förtroendeuppdrag de åtog sig för ett år sedan, har våra valberedare, Kent Funke och Jan Borg, tillsammans med styrelsen lyckats finna andra medlemmar till dessa uppdrag. Flera av dessa hade redan tidigare ett uppdrag, vilket de behåller.

Leif Dyrvall blir vårt kommunalråd. Han tar i den rollen över ordförandeskapet i demokratiberedningen och övriga uppdrag som hör ihop med kommunalrådsuppdraget. Ingalill Söderberg blir ledamot i Kommunfullmäktige, samt ny ersättare i Kommunstyrelsen. Hon blir även ledamot i Fullmäktiges valberedning. Martin Övelius, som från årsskiftet är partiets nye politiska sekreterare, går in som ersättare i Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt som ersättare i Fullmäktiges valberedning. Jonas Andersson blir vår röst i Natur- och byggnadsnämnden samt i Rådet för fysisk planering. Kerstin Lindh blir partiets representant i Rådet för funktionshinderfrågor. Tomas Ekroth blir ersättare i Valnämnden samt ledamot i Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor. Han är även nybliven ersättare i Kommunfullmäktige. Mathias Övelius kommer att utses till vice ordförande i styrelsen för Huge fastigheter AB.