Den ekonomiska utredningen som gjordes av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) med avseende på hur en delning skulle påverka ekonomin visar klart på att en delning inte alls försämrar ekonomin. Flera kommuner i Sverige som har delat sig på senare år har påvisat en klart bättre service till invånarna, effektivare organisation och förbättrad ekonomi SAMTIDIGT. Nykvarn har t.ex. Södertörns bästa ekonomiska nyckeltal.
Huddinge kommun omsätter idag c:a 4 miljarder. D.v.s. 4 000 000 000 kr. Det är så mycket så att man egentligen inte kan fatta det. Alltså 4 tusen miljoner kr. eller c:a 1000 lyxvillor per år. Detta med en gigantisk organisation som vuxit sedan år 1863.
Bara bruttokostnaden för kommunstyrelsen var enligt bokslutet för år 2006 runt 280 miljoner kr med sina 205 årsarbetare.
Inte konstigt att vi har en så hög kommunalskatt. Vi är ju en av Sveriges största kommuner!
Om vi bildar egen kommun så tror jag att vi blir optimala i storlek så att vi lugnt kommer att kunna minska skatten med ännu bättre service än idag.
Martin Nigals (Dp)