I lördags var det exakt ett år kvar till nästa kommunalval. Ja även till landstings- och riksdagsvalen så klart, men för oss lokalpartier så är det just valet i våra primärkommuner som är den stora händelsen. Förra hösten var vi några lokala partier som träffades och tog ett första steg till att organisera oss och efter det har det bildats ett nätverk som vi kallar Lokala partiers nätverk och det har även varit två kongresser. Nu senast bildades en interimsstyrelse (vilket jag bloggade om härom veckan) och i slutet av september kommer vi att hålla vårt första möte.

Vi lokalpartier jobbar mer och mer för att organisera oss och för att ta den plats som vi är förtjänta att ha. Vi finns in nästan hälften av landets kommuner och på vissa håll så finns det fler än ett parti. Vi är alltså en stor kraft i det dagliga arbetet för demokrati och utveckling av våra kommuner.

För Drevvikenpartiets del så finns det precis lika många frågor som vi vill jobba med nu som tidigare och vi kommer självklart att ställa upp i valet om ett år. Det finns så mycket att driva i en kommun och de nära frågorna är alltid lika spännande att jobba med. Senast i helgen träffade vi flera av våra invånare då vi var med på höstfesten på Nytorps mosse. Där passade vi på att ta reda på vilka frågor som de boende ville att vi skulle jobba vidare med. Som parti är en av de största uppgifterna att lyssna på väljarna och det gör Drevvikenpartiet.

Katharina Wallenborg, ordförande