FOLKOMRÖSTNING OM KOMMUNDELNING

Den frågan var upp i kommunfullmäktige måndagen den 10 december. Det blev en två timmar och 15 minuter lång debatt som inkluderade en votering som i sin tur resulterade i en minoritetsåterremiss.

Socialdemokraterna med stödpartier anser det orättvist och odemokratiskt att endast Skogås och Trångsund ska få folkomrösta om en kommundelning. Med andra ord anser man inte att det är invånarna i östra Huddinge som själva ska ta beslutet om de ska ta ansvar för att bygga upp och driva en egen kommun. Hur man kommer till den slutsatsen är svårt att förstå om man tänker ett steg till.

Det är faktiskt så att något så omfattande bör ingen annan ta beslut om. Säg att vi håller en folkomröstning i hela Huddinge om det blir ett nej till delning i öster och ett ja i övriga Huddinge. Ska det då ske en delning med det stora ansvar det innebär? Det vore givetvis orimligt.

Att man trots goda argument mot att andra än de i Skogås-Trångsund ska få rösta ändå driver frågan vidare beror ju på att man inte vill ha en kommundelning från oppositionen och låter man hela kommunen rösta så säger troligtvis invånarna från övriga Huddinge nej. Men nu är det ju så att rösterna i öster ska väga tyngre och att då låta alla folkomrösta vore att lura övriga invånare. Daniel Ganbrand (dp) frågade på sammanträdet hur de i så fall hade tänkt vikta rösterna, men det fick han inget svar på. Förmodligen på grund av att man helt enkelt inte har funderat på det eftersom man vill få bestämma även över Skogås-Trångsund när man – som man hoppas – kommer tillbaka till makten.

För oss i Drevvikenpartiet handlar demokrati och närdemokrati inte om att den starkaste alltid ska vinna och det är heller inte så vi normalt resonerar i ett demokratiskt samhälle. Allas röster ska lyssnas på, även dem som har en annan åsikt och majoriteten kommer därför att genomföra en opinionsundersökning i resterande Huddinge som sedan kommer att gå med till regeringen som underlag.

Frågan om att få bilda en egen kommun har nu aktivt levt i 15 år, men trots detta har man från motståndarhåll till och med sagt att frågan är död. Det är inget annat än härskarteknik och att köra över väljarna.

Katharina Wallenborg, kommunalråd (dp)