Det här är en fråga som man önskar att det inte skulle behöva talas om, men den finns och det är av högsta vikt att vi tar den på allvar och verkligen låter den få det utrymme som behövs. Det är en tragedi varje gång detta inträffar, men det berör mer ju yngre personen är och tragiskt nog så finns det till och med barn som begår självmord. Vidare så ser man ett samband bland skolelever och var de växer upp. Självklart så är vissa miljöer och bostadsområden sämre än andra i den här aspekten, men det finns även ett samband mellan ökad risk och boende i storstäder och mindre orter. De som bor i storstäder löper alltså en större risk att begå självmord. Vidare så är flickor mer utsatta.

Talar man om psykisk ohälsa så är flickor och unga kvinnor också värre drabbade än pojkar och unga män. Exempelvis så känner flickorna en större press när det gäller skolan. De får visserligen också högre betyg, men till vilket pris? Vidare kan man fråga sig varför de känner en större press än killarna i sin klass då förväntningarna borde vara desamma på båda könen.

Här finns mycket att jobba med och Drevvikenpartiet vill vara med och göra både den fysiska och psykiska hälsan bättre för våra invånare.

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för folkhälsa