Igår kväll debatterades ett stort ärende i kommunfullmäktige, nämligen kommunplanen. Där står vad vi ska göra under året och debatten var både intensiv och intressant. Däremot så inser jag att det börjar bli allt svårare för oppositionen att hitta saker att klanka ner på. Inte för att man för den sakens skull låter bli och jag blev själv påhoppad om än inte vid namn men indirekt då en av oppositionsledamöterna ordagrant går upp och säger så här: ”Jag saknar politiskt ledarskap i att utveckla demokratin för barn och unga i Huddinge”. Nu ligger visserligen det här ansvaret även på kultur- och fritidsnämnden, men som ansvarigt kommunalråd för demokrati så var det självklart riktat även till mig.

Jag måste säga att det här var ett av de tillfällen när man gör självmål då man klagar på något som inte alls stämmer. Saken är nämligen den att jag minuterna innan hade varit uppe i talarstolen och berättat att jag genom Huddinge kommun hade blivit inbjuden till Frankrike för att visa filmen från demokratidagarna samt berätta om det som hände i oktober de här dagarna. Inbjudan kommer från ingen mindre än Europarådet då vi är en av Europas mest engagerade kommuner när det gäller sådana här evenemang och även är en del av deras demokrativecka.

För egen del tycker jag att det är helt fantastiskt att vi får den här uppmärksamheten och det som var extra roligt med de senaste demokratidagarna var just att det var fokus på ungdomar och vi var ute på alla kommunens fyra gymnasieskolor. Dessutom togs demokrati kring barn och unga upp i flera former under många av de 60 programpunkterna. Till och med en av våra förskolor hade bjudit in till diskussion om barn och demokrati. Sedan efterlyser man politiskt ledarskap i frågan!

Självklart yrkade jag bifall till kommunstyrelsens förslag och jag ser fram emot ett nytt år med många intressanta diskussioner och aktiviteter kring demokrati och inflytande.

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för demokrati