Sedan många år är Huddinge medlemmar i det ackrediterade WHO-nätverket Nationella healthy cities. Vi är det eftersom vi har ett stort engagemang i folkhälsofrågor och nu liggande förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för en ny demokratiberedning har breddats för att även innehålla folkhälsa. Det här handlar inte bara om mat och motion, vilket många kanske tror utan det rör allt som har med hälsa och välbefinnande att göra. Det är därför bra att beredningen får möjlighet att lyfta fram de här frågorna på ett tydligare sätt i kommunen.

Förra veckan så antogs verksamhetsplanen för 2015 och Internationella healthy cities befinner sig nu i det som man kallar fas VI. Det innebär att ”ledarskap, styrning, den goda och jämlika folkhälsan, livscykelperspektiv, tvärsektoriellt perspektiv, förmåga till innovationer samt medborgarnas delaktighet står i centrum”. Just ledarskapet är A och O här, då det är väldigt svårt att utföra något om man inte har dem högst upp med på tåget.

Men vad ska vi hinna med det här året då? Jo, bland annat så ska vi bli en röst i samhället för att ge mer tyngd och kunskap åt frågorna och vi ska utveckla nya arbetssätt för att öka människors delaktighet inom folkhälsoområdet. Nätverket kommer även att verka för samarbete med vår nya folkhälsomyndighet, fördjupa arbetet kring hälsosamt åldrande samt jobba vidare med sociala investeringar. Det här och mycket mer tänker vi åstadkomma innan årets slut och vi har stort stöd av forskning och nätverkande, vilket är en förutsättning för att lyckas.

Katharina Wallenborg, vice ordförande i Nationella healthy cities