På vandring i Trångsundsskogens naturreservat
med naturguiden Richard Vestin

När man frågade invånarna i Huddinge vad man förknippade med kommunen var naturen det som stack ut mest. Visst har vi en fantastisk natur och hela tio naturreservat och ytterligare fem områden särskilt värda att bevara i kommunen.

En konsult har tittat på möjligheterna att ta vara på den här resursen som en del i att nå Huddinges vision om att bli en av det tre populäraste kommunerna i länet. Bland annat pekade konsulten ut ett område som man bör satsa på – hundarna! Bra förutsättningar för hundarna och dess ägare får man genom hundrastgårdar, träningsbanor och så vidare. Vi hoppas att kommunledningen och tjänstemännen lyssnar på råden.

Något som konsulten däremot missat är den fantastiska naturvårdsavdelning som kommunen redan har med sina naturguider, ekologer, skogsmästare och tillsyningsmän. De gör ett värdefullt arbete med att visa på allt spännande som finns i vår natur och få ut invånarna i naturen.

Alice spanar på fåglar i Ågestasjön
under ledning av Richard Vestin

Jag har följt med på flera vandringar, spanat på fåglar och lyssnat efter fladdermöss. Helt gratis får man del av naturguidernas breda kunskap om djur och växter och får en större förståelse för hur vår livsstil påverkar miljön.
Passa på du också och följ naturguiderna på kommunens hemsida och Facebook och få tips på vad man kan upptäcka. Kanske ses vi på spaning efter trollsländor vid något vattendrag i sommar?

Ingalill Söderberg, politisk sekreterare