Kanske har du tagit del av debatten kring språk- och talförskolan här i Huddinge. Vi har flera barn som har behov av stöd och fler blir det och tyvärr så finns det en begränsning geografiskt i hur bra vi är på att erbjuda plats på språk- och talförskola. Nu kommer kommunen att arbeta om organiseringen  och bli bredare just när det gäller geografin. Det gör vi genom att skapa fler avdelningar för de här barnen. Vissa föräldrar tackar nämligen nej till plats då resorna kan bli långa, vilket för vissa barn är jobbigt när man är så liten.

Det finns farhågor om att kvalitén ska bli sämre för att förvaltningen nu genomför vissa förändringar och bland annat på grund av att vi ska integrera barnen med andra barn utan dessa problem. För mig som är engagerad i jämlikhetsfrågor så känns det enbart positivt. Det är viktigt att vi lär känna varandra och ser att vi kan vara olika men ändå ha en självklar plats i till exempel en förskolegrupp eller på något annat ställe i samhället.

Givetvis kommer barnen fortsätta att få allt stöd som de behöver och förändringen ska ses som ett komplement då språk- och talförskolan i Flemingsberg kommer att fortsätta sin verksamhet, men fler förskolor än de få som har det idag får alltså språk- och talavdelningar. Den senaste forskningen visar att vi ska jobba inkluderande här och inte exkluderande och så önskar jag att man tänkte inom fler områden.

Katharina Wallenborg, vice ordförande förskolenämnden