Jag fick ett samtal från en invånare boende i Skogås som hade läst ett flygblad från oss där vi informerade om vad som är planerat att genomföra på ”mossen”. Hon tyckte det var mycket bra att kommunen äntligen gör något åt detta område som idag mest används av hundägare som rastar sina hundar där. Och det var just det som hon ville prata om. När man nu lägger ner 6 miljoner på upprustning av ”mossen” varför har man då inte en hundrastgård med i planerna??

I slutet på 90-talet fanns det en hundrastgård i Trångsunds centrum men den tog man bort. En anledning till att man har ett visst motstånd till sådana här anläggningar kan vara att det uppstår kostnader i samband med renhållning. Även om hundägarna själva får ansvara för att hålla rent i rastgården så måste så klart kommunen ställa upp med papperskorgar som sedan ska tömmas, men i de planer som finns för ”mossen” nu måste man ändå hålla med papperskorgar för annat skräp, annars kommer området snart att se ut som en enda stor soptipp.

Det är förresten inte bara i östra kommundelen som det finns behov av hundrastgård utan det borde finnas i alla kommundelar! Och det ska vi fortsätta kämpa för!

Kerstin Håkansson