Ja det ska verkligen bli spännande att se och jag tror att vi kommer att växa även den här gången. Det är inte långt kvar tills vi finns i varannan kommun i landet och tittar man tillbaka 40 år så fanns vi bara i var femte kommun på den tiden. Det är en otrolig utveckling. Att sedan 1/3 av medborgarna röstdelar gör också att vi växer. De ser att ett lokalt alternativ kan vara mer tilltalande för dem och vara bättre på att driva deras frågor. Nu går inte hela tredjedelen till oss så klart, men utan röstdelning så skulle vi inte finnas och många väljare är medvetna och vet vad de vill.

Vi som är engagerade i lokalpartier trivs ofta väldigt bra med vår roll. Många är helt nya i politiken, andra har erfarenhet av något riksdagsparti. Det är givetvis samma frågor som vi jobbar med till vardags, men skillnaden är att vi inte är styrda uppifrån.

Läs gärna mer om det relativt nybildade LPN, Lokala partiers nätverk på http://lokalapartier.se/ och varmt välkommen till ditt lokala alternativ om du också vill vara med och påverka framtiden i Huddinge.

Katharina Wallenborg, ordförande i Dp och LPN