I Huddinge kommuns desperata jakt på argument mot en delning, ivrigt påhejad av politiker som kliar varandra på ryggen för att få ha kvar sin gigantiska kommun, får man bl.a. höra att en egen kommun inte skulle ha råd med en hörselpedagog eller kostkonsulent. Skrattretande!
När jag hör detta så blir jag än mera övertygad om att vi, för invånarnas bästa, bör bilda egen kommun. Man undrar ju hur ”bra” Huddinge förvaltas idag när vissa i desperationens stund t.ex. hävdar att vi skulle behöva bygga en ny datorhall i östra kommundelen för 14,3 miljoner. Tänker man så inom den nuvarande organisationen så skall vi absolut dela oss. Jag vill ha ett effektivt utnyttjande av skattemedlen.
Datordrift är en hygienfaktor och vill man vara rädd om invånarnas skattemedel så hyr man in datordriften. Det har Södertälje, Nynäshamn, Knivsta och Upplands-Bro gjort till halva kostnaden mot vad en egen investering skulle kosta enligt Huddinge.
Att vara storskalig fungerar uppenbarligen rätt bra när det gäller privata företag men icke kommuner. I så fall hade Södertörn redan haft en gemensam datacentral och varit gemensam kommun.

Politiker frågar varje förvaltning vilka konsekvenser en kommundelning kommer att få för verksamheten. Man försöker applicera dubbla organisationer och konstaterar att det blir dyrt. Ingen reagerar på att man glömt besparingarna genom samordning och effektivisering. Inte en siffra om besparingar redovisas. Högts oprofessionellt! En så oprofessionell kommun vill vi inte ha i Östra Huddinge.

Vad gäller IT så skriver revisionsfirman Ernst & Young i sin rapport 2007-10-15:
”…ett arbete med att kommunicera och eventuellt förtydliga roller och ansvar behöver utföras.” och att det förekommer äldre programvaror som av kostnadsskäl inte ersatts. ”Det finns ett antal exempel när ett och samma behov har tillgodosetts med flera olika lösningar.” Här anger man skolan och säger att ”..större samordning av applikationer mellan skolor är önskvärd, men också mer generellt inom kommunen vad gäller användandet av basdata.”
Extra allvarligt anser jag (och uppenbarligen Ernst & Young också) är att ”Basdata som till exempel adressuppgifter lagras ofta i flera olika system, även inom samma förvaltning. Detta leder till arbetskrävande uppdateringar på flera håll samt att risken för felaktig information används i verksamheten ökar markant.”
Huddinge Kommun har 300-500 applikationer (beroende på hur man räknar) medan Knivsta efter delningen minskade detta till 82 (exakt).
Huddinge Kommuns budget för 2008 avseende IT är på dryga 44 miljoner. En vettigare hantering av IT skulle ge en besparing på c:a 30 miljoner kr eller c:a 20 öre på kommunalskatten för hela kommunen.
Dela kommunen så vi får det gjort!

Martin Nigals(Dp)