Jämlikhet är något som vi talar allt mer om i Huddinge och även om det inte har talats så mycket om det under just det begreppet så har vi självklart arbetat med frågorna, men alltså under andra benämningar. Men självklart så har vi fått ett annat fokus nu när själva begreppet jämlikhet har hamnat i fokus efter oförtjänt glömska. Tyvärr har vissa upplevt det lite laddat, men ordet är utmärkt och jag är glad att vi äntligen kan prata jämlikhet utan dramatik.

Igår beslutades i kommunstyrelsen att Huddinge skulle ingå i ett nätverk/utvecklingsarbete som SKL har bjudit in till. Vi hade turen att komma med där tillsammans med åtta andra kommuner, landsting och regioner. Eller turen och turen… om man får slå sig för bröstet lite så har nog vårt tidigare arbete varit bidragande till att vi blev en av de utvalda.

Det ska bli spännande att se vad som kommer ut av det här, men eftersom Huddinge är en kommun som visar framfötterna i mycket och dessutom har visionen om att bli en av länets tre mest attraktiva kommuner, så tvivlar jag inte en sekund på att vi kommer att ha stor nytta av nätverket och att mycket positivt kommer att hända i vår kommun.

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för jämställdhet och jämlikhet