Ni som följer den politiska debatten i Huddinge har säkert noterat att det har blivit heta diskussioner kring att kommunfullmäktige har beslutat om jämna nämnder. Drevvikenpartiet har stor respekt för den kritik som har framförts och det blir givetvis lätt reaktioner när någon nyordning kommer till. Men det är inte samma sak som att det behöver vara något dåligt. I 85 av landets 290 kommuner kommer det nu att bli styre i minoritet. Här i Huddinge har koalitionen bestående av sex av tio kf-partier ansett att jämna nämnder med utslagsröst för ordförande är det bästa alternativet de kommande fyra år då det även här blir ett minoritetsstyre.

Drevvikenpartiet som är ett av koalitionspartierna anser givetvis att man trots detta ska samarbeta med de andra partierna och vi är ödmjuka inför det faktum att vi inte sitter i majoritet längre. Däremot så tror vi att den stabilitet som jämna nämnder medför ändå kan vara positivt för kommunens invånare. Det handlar trots allt om en period på fyra år. Detta ger självklart viss makt, men man ska vara medveten om att det i kommunstyrelsen är ojämnt antal ledamöter och i kommunfullmäktige har vi bara 29 av 61 mandat. Vi den nya koalitionen kommer att vara både ödmjuka och samarbetsvilliga och det hoppas vi att även fler partier kommer vara.

Katharina Wallenborg, gruppledare