Igår godkändes demokrati- och mångfaldsberedningens rapport för 2013 i kf. Som ordförande så redogjorde jag för det arbete som har skett och som sker inom våra ansvarsområden. En av ledamöterna i kf reagerade över att jag tog upp sådant som skedde ute i verksamheterna, men det är ju bland annat där som vi får bekräftelse på att kommunen gör det de ska och att DMB tar rätt initiativ och bevakar uppdragen på rätt sätt. Vi är nämligen en beredning och inte en nämnd och jobbar alltså inte som en sådan och vi har heller inte någon stor budget. Men vi engagerar oss mycket i vad som händer i verksamheterna. Bland annat har vi två år på rad bjudit in alla verksamhetschefer och det här året så ska vi utvärdera det som vi har fått redovisat och de dokument som som alla nämnder tar fram.

Utvecklingen av demokrati- och jämställdhetsarbetet har tagit rejäl fart de senaste åren och Huddinge kommun har ingått i två jämställdhetsprojekt genom SKL som heter HåJ 1 och HåJ 2, HåJ står för Hållbar jämställdhet. Där har bland annat arbete med utbildning av politiker och anställda varit en del, män i förskolan en annan och jämställdhet inom LSS-boendena en tredje. Det här är bara några exempel på jämställdhetsarbetet och det finns mycket mer då alla förvaltningar är involverade.

När det gäller demokratin så började vi i höstas diskutera och planera för de kommande valen och att få vara en del av ett supervalår är väldigt spännande. Till exempel så kommer gymnasieskolorna att göra väldigt mycket för att uppmärksamma detta. Kanske kan vi bli en av de bästa kommunerna när det gäller att få många förstagångsväljare att rösta?

Katharina Wallenborg, ordförande DMB