I går kväll satt jag tillsammans med Drevvikenpartiets nya valledare, Tomas Ekroth på läktaren till sessionssalen i kommunhuset. Det var första gången som han följde kommunfullmäktiges sammanträde och han tyckte det var intressant att följa debatten på plats.
Jolanta Szutkiewicz, en av Drevvikenpartiets tre ledamöter i
fullmäktige, talade under budgetdebatten i juni.

 

Vi som på ett eller annat sätt är engagerade i politiska partier tycker det är roligt att följa ett ärende från att en fråga väcks till att det beslutas och sedan kanske genomförs. Särskilt intressant är det med kommunala frågor eftersom de ofta är så konkreta och berör invånarna direkt.

Då är det svårare att få dem som inte är politiskt aktiva att intressera sig för politiken. Ofta vet man inte ens om att kommunfullmäktigesammanträden och nämndmöten är öppna för allmänheten. Oavsett hur mycket kommunen informerar om detta eller om utställningar av planärenden eller om demokratidagar är det alltid några som inte nås av informationen eller inte bryr sig om att delta.

När centerpartiet i förra veckan bjöd in till ett möte för att berätta om planerna att bygga i de skolnära skogarna vid Mörtvisskolan och Edboskolan kom ett tiotal personer för att lyssna för det var en konkret fråga som berörde dem. Att förslaget finns med i översiktsplan 2030 och som alla invånare just nu har möjlighet att tycka till om visste ingen.

Jag hoppas att kommande valår kan öka intresset för politiken och att vi blir fler som engagerar oss i de olika partierna. I Huddinge kommun är det idag bara 25 promille av invånarna som har ett politiskt uppdrag. Det måste vi ändra på genom att synas mer och visa vad vi kan åstadkomma i kommunpolitiken.

Ingalill Söderberg, politisk sekreterare