I broschyren ”Frågor och svar rörande kommundelningen” skriver Nya moderaterna i Huddinge att ”Alla partier i fullmäktige, alltså även Drevvikenpartiet, håller med om att gjorda beräkningar stämmer”.
Drevvikenpartiet vill på det bestämdaste avvisa detta påstående och håller INTE med om att gjorda beräkningar stämmer. Bl.a. så har förvaltningen på initiativ av kommunledningen gjort beräkningar på nettokostnader som inte alls stämmer. De är i högsta grad missvisande då man bl. a. inte tagit hänsyn till de besparingar som kan göras vid en delning. Man har t.ex inte räknat med att hyra ut tomma lokaler samt räknar med att behöva bygga ny datorhall varje år och applicera samma organisation i en mindre kommun som man har i en jättestor.
Man bygger inte kommuner på det sättet idag! Det är ett föråldrat och oekonomiskt sätt att tänka så. Alla nybildade kommuner intygar om en bättre ekonomi och bättre service än före delningen. Vi vill göra som de har gjort. Därför vill vi bilda egen kommun NU.