På Huddinge kommuns hemsida går man ut med en uppmaning att hålla hundarna kopplade: ”Just nu är Huddinges natur en stor barnkammare. De kanske inte syns, men djuren och deras ungar finns överallt och är mycket känsliga för störning. Därför vill Huddinges naturvårdsvakter be hundägare att hålla sin hund kopplad i alla lägen enligt Hundtillsynslagen 16 §. ”

Det är väl bra men det är inte bara djuren som kan störas av lösspringande hundar och inte bara just nu på våren. Dagligen möter jag lösa hundar och även om jag inte är hundrädd känns det inte okey. Därför behövs hundrastgårdar på flera platser i kommunen, något som dp länge drivit. Av löftet i samhällsbyggnadsnämnden om att väga in en hundrastgård på Nytorps mosse i budgetdiskussionen för 2014 blev det inget.  En bortprioritering som jag tror kan komma att bli kostsam på sikt.
Ingalill Söderberg, politisk sekreterare