Efter en debatt som har hållit på större delen av dagen så är nu äntligen Mål och budget för 2013 klubbad. Tio partier (fem i majoritet och fem i opposition) har debatterat hur pengar ska fördelas och vilka uppdrag som ska genomföras. Det mesta har vi varit överens om, men det finns alltid mycket som skiljer oss åt.

Det som alla har varit överens om är att skattesatsen ska stå kvar på 19:95 nästa år. Som ekonomin ser ut just nu så finns det inte utrymme för sänkning, men kanske året därpå om det ser bättre ut. Det är viktigt att vi som andra största kommun i Stockholms län inte ligger kvar på en skatt som är högre än länet. Vi vet också att invånarna är medvetna om vad de betalar och vad de får tillbaka och vi politiker ska naturligtvis jobba för att få ut mesta möjliga för skattepengarna och vi får aldrig plocka ut högre skatt än vad som är nödvändigt. Men självklart så ska vi inte heller ta ut för lite så att någon av våra viktiga verksamheter påverkas negativt.

Mycket som har debatterats har handlat om folkhälsa och som ansvarigt kommunalråd för frågan så kan jag konstatera att alla våra nämnder har ansvar för en bra folkhälsa hos kommunens invånare. Vi påverkar givetvis vår hälsa med de val vi som individer själva gör, men det finns också strukturella faktorer och därför har vi som kommun ett stort ansvar. Vi ska underlätta för alla som bor i Huddinge att kunna göra bra val för sin hälsa. Det gör vi genom att se till att motion lätt kan fås oavsett var man bor, det ska finnas möjlighet till spontanidrott och våra naturreservat ska vara inbjudande. Men det är också viktigt att alla våra elever och de äldre som är beroende av den mat vi serverar får sådant som är både gott och nyttigt. Sedan finns det mycket mer som främjar hälsan och vi jobbar ständigt för att bli ännu bättre på det.

Detta och mycket, mycket annat har idag diskuterats och jag kan konstatera att vi har tagit beslut om en bra budget med många miljoner i förstärkningar och 2 procent i generell uppräkning samt många bra uppdrag till nämnderna.

Katharina Wallenborg, gruppledare