Ja det är tre stora ärenden som har beslutats om i går och i förrgår i kommunfullmäktige. De kan självklart inte återges i sin helhet här, men några kommentarer ska jag ändå ge.

Mål och budget för -15: Skattesatsen ligger kvar på 19:85, vilken den sänktes till i år. Alla partier utom ett föreslog den här kommunalskatten för nästa år. Folkhälsofrågorna fick mer utrymme den här gången genom att vi tryckte på vikten av att engagera oss mer i WHO-nätverket Healthy cities. Alla 53 stater som ingår i det Europeiska nätverket har dessutom skrivit under för att jobba för folkhälsa genom Health 2020 där bland annat den jämlika hälsan samt människan i centrum lyfts fram. Vi är också glada över skrivningarna om att jobba vidare med maten i våra verksamheter samt arbetet mot miljögifter.

Sporthall i Skogås: Äntligen! Nu är det klubbat och klart att det blir en ny sporthall i Skogås som ska ersätta den alldeles för slitna badmintonhallen som vi nu har. Det här var Drevvikenpartiets största valfråga 2010 så vi är självklart fantastiskt glada över beslutet.

Översiktsplan för 2030: Ett stort och väl genomtänkt dokument som vi också yrkade bifall till. Dock hade vi under remissrundan skickat in några kommentarer från partiet och det var bland annat att vi inte vill bygga bostäder i Rickardsviksparken och att vi vill bevara de skogsområden som finns närmast våra grundskolor så att eleverna har dessa som rekreation och för undervisning. Entré Skogås kommenterade vi också, då det är av allra största vikt att det verkligen blir en inbjudande entré och att verksamheterna inte konkurrerar ut vårt centrum. Får vi livsmedelshandel i entrén så är den risken tyvärr överhängande.

Katharina Wallenborg, gruppledare