Jag har i många år ifrågasatt systemet med passerkort på återvinningscentralerna. Systemet infördes av SRV 2008 med ägarkommunernas goda minne. Men det har visat sig att avigsidorna kanske var större än fördelarna med systemet? SRV ville försöka minska sopmängderna och man ville skapa rättvisa så att alla småföretagare med flera som ska erlägga avgift för sin sopsortering verkligen tvingades att göra det.

Delvis nådde man målet, bland annat så minskade sopmängderna på centralerna. Jag ifrågasätter dock vart de minskade sopmängderna tog vägen. Det har under dessa år visat sig att det har blivit lite svårare och mera obekvämt för kommuninnevånarna att återvinna sina sopor. Detta är olyckligt. Sopsortering ska vara effektiv för samhället och att den ska vara enkel, begriplig och lättillgänglig för alla konsumenter och andra användare. 
 

Kim Wiking vid en illegal soptipp i en av Huddinges skogar

 

Antalet illegala soptippar ute i kommunens skogar och naturreservat har ökat kraftigt under denna period. Varför måste man då undra? Kan det vara så att kommuninnevånarna inte vill bli registrerade eller övervakade när de sorterar sitt avfall? Eller tar man till denna lösning när man inte kommer ihåg i vilken jackficka man senast lade passerkortet? Faktum kvarstår vår natur och miljö har blivit lidande av detta system.

 

Att återvinna sina sopor är ett viktigt samhällsansvar som måste uppmuntras och stimuleras. Man kan inte införa några åtgärder som försvårar eller dämpar medborgarnas ambitioner att göra rätt för sig.

 

Drevvikenpartiet anser att passerkorten bör avskaffas och eventuella övriga problem måste lösas på andra sätt. Alla kommunerna norr om Stockholm har förstått detta.  Huddinge och de andra kommunerna i söder bör anamma samma motto som man gör i norr; ”Människan i centrum” och ”Det ska vara lätt att göra rätt”. Vi instämmer även i uttalandet, ” Bommar eller grindar gynnar inte våra medborgare”.  Alla ska känna sig varmt välkomna och alla måste känna att deras sopsortering är en samhällstjänst som kommunen uppskattar.

 

 Kim Wiking, ersättare i miljönämnden