Frågan om en hundrastgård i Skogås-Trångsundsområdet lever vidare och vi är många som har önskat en under många år. Att invånare stöter på om det här fortfarande är ett bevis på behovet och Drevvikenpartiet har jobbat för det här så länge som jag kan minnas. Mycket av det vi har drivit politiskt har vi lyckats med, men alltså inte att få en hundrastgård, trots att det är en mindre och bra mycket billigare investering än till exempel omklädningsrummen på Nytorps mosse, som vi motionerade om när vi satt i opposition, en fullstor idrottshall i Östra gymnasiet och så vidare som det blev verklighet av.

I senaste kommunfullmäktige fick vi ett medborgarförslag med önskemål om en hundrastgård i varje kommundel och gärna att den första anläggs i Skogås. Hundrastgård är visserligen inte en lagstadgad skyldighet för kommunen att tillhandahålla, men det är mycket som vi gör som är mycket dyrare som heller inte är det. I Drevvikenpartiet skulle vi gärna se en sådan på Nytorps mosse och det innan den kommande förskolan i utkanten av mossen öppnar. Vi ser det som en trygghetsfråga och personalen ska kunna känna sig lugna när de är ute med barnen och inte vara rädda för att en hund kommer springande.

Samtidigt vill jag verkligen uppmana alla hundägar att inte använda mossen som en stor hundrastgård, vilket tyvärr görs av vissa. Men det är ett problem när det inte finns någonstans där man säkert kan släppa sina hundar och någonstans måste de få springa fritt.

Katharina Wallenborg, ordförande