Visste du att vår naturbetesmark inte bara ska behållas utan också utökas här i kommunen? Arbetet går dessutom enligt planerna och det här tycker vi är väldigt bra. Vi har en fin och på många håll lantlig miljö och den ska vi vara rädda om och speciellt i de här fallen.

Betande kor vid Ågestasjön

Men vad är då naturbetesmark? Jo det innebär att den i modern tid inte har utsatts för ”kultiverade åtgärder”, alltså har förbättrats med redskap eller kalkats och gödslats. Man har heller inte röjt stenar, sått vallväxter eller dränerat. Uteslutandet av gödsel gör att kvävetillförseln är knapp och det ger många växter bra möjligheter att finnas just här.

Tyvärr har den här typen av mark blivit ovanligare i vårt land och vi är därför stolta över att Huddinge inser vikten av att låta den finnas kvar och även utökar den.

Katharina Wallenborg, gruppledare