Sammanfattning av mina tre tidigare inlägg inför folkomröstningen.

Det första var Forum den 4 aprill 2008 i Mariakyrkan.

Var det inte demokrati och möjligheten till, eller hoten inför, ett självbestämmande som info´n skulle handla om under mötet?
Istället framfördes av motståndarpartiernas representanter varjehanda stolliga påhopp på dem som vill följa sin vilja att råda över våra egna medel samt forma en egen kommun med en effektivare förvaltning här runt ”Drevan”.
Om dom här politikerna nu är boende i den här kommundelen borde dom för all framtid vara diskvalificerade för val till en önskad ny kommunstyrelse och förvaltning.
Det fanns representanter bland dem som hävdade med emfas att det inte finns tillräckligt många dugliga och kompetenta politiker att välja på här i östra Huddinge om vi skulle få vår vilja igenom för en separation från dem som står för kompetensen och det bättre vetandet.
Till sist tackar jag Katharina Wallenborg och Staffan Skagerberg för deras insats och förmåga att sakligt och intelligent föra argumentationen i demokratisk anda utan påhopp.

Mitt andra inlägg gällde politikernas framträdanden på Skogåstorget 12 april 2008.

Nu hade invektiven förstärkts med personliga påhopp på Katharina och Drevvikenpartiet.
Därför gav denna samling med motståndarnas lokalpolitiker ytterligare skäl till en upprepning av mitt första inlägg.
Jag skulle uppskatta att motståndarpartierna väljer nya framtidsskapande politiker till vår kommun som i sin tur kan och skall utse kompetenta tjänstemän och kvinnor till vår förvaltning.
Bevare oss medborgare i Östra kommundelen för dessa domedagsprofeter som har personliga skäl till invändningarna – Dom kan ju vid en delning förlora ”jobbet” och inte kvalificera sig för den här kommundelen, vilket från min sida framstår som högst sannolikt.
Undertecknad som numera bara representerar mig själv och inte är bunden av några fasta engagemang har funnit det vara extra meningsfullt att stödja dom goda krafterna runt Drevviken som förordar och kan forma ett självstyre, däribland finns Drevvikenpartiet samt Centern och det uttalat neutrala representanterna från Kristdemokraterna.

Mitt tredje inlägg gäller frågestunden på Östra Gymnasiet 17 april 2008.

Katharina och Staffan framförde som vanligt en välartikulerad och saklig information till gymnasieeleverna om motiven för att vi härute i Öster skall få styra över våra egna skattepengar.
Dessvärre kom det från motståndarpartiernas representanter ”inget nytt”, bara upprepningar av all deras kända vulgärpropaganda, exempelvis:
Allt blir så dyrt, marken för byggande saknas helt, så om inte direkt, så kommer den här kommundelen att dö ”Sotdöden” i avsaknad av lokalt kunniga och erfarna politiker.
Vi kommer ju att förlora kompetensen hos alla skickliga politiker i den nuvarande förvaltningen, o.s.v ! säger dom.
Ändock framfördes ”garantin” från en av motståndarna att ”hon minsann, även om det skulle gå så illa” att medborgarna härute röstade JA så ”fick vi hennes försäkran” att hon skulle göra
”sitt bästa” för den nya kommunen.
Är inte det tacksamt, att vi trots våra tillkortakommanden och inkompetens för politikeruppdrag kan få tillgång till åtminstone en skicklig politiker från det gamla gardet.
Så här argumenterar ”kappvändarna” för att få bli kvar vid ”grytorna” även efter ett JA nu på söndag.

Jag upprepar! Dessa synnerligen allvetande politiker behövs inte i en ny framtidsblickande kommun här i Östra Huddinge.

Bästa hälsningar till Ja-vännerna från Thure på ”Slingan”