Ja det är vad man säger fast med andra ord när man påstår att det skulle bli en årlig kostnad på mellan 69 – 75 miljoner (buden har varit lite olika men ökat närmre folkomrösningsdatumet) och där har inräknat en driftkostnad på runt 24 miljoner för IT samt en uppbyggnad av datorhall för 14 miljoner, vilket då är kostnad för IT och ny datorhall i den nya kommunen.

Siffrorna är exklusive ”rivningskostnader” av den ett år gamla IT-hallen, för man får ju förmoda att man river ner den innan den nya byggs upp. Om det inte vore en årlig kostnad så skulle man rimligtvis redovisa en mycket lägre kostnad de kommande åren efter hallens uppbyggnad, men det väljer man att låta bli. Man kan ju undra varför? Alltså kan man inte tolka det här annorlunda. Eller vill man verkligen betala för sådant man inte behöver?

När det gäller att betala mer än vad som behövs så har vi som vi tidigare redovisat tittat lite på andra kommuners kostnader och en rimlig IT-kostnad för en kommun i storleksordningen 22-23 000 invånare borde ligga runt 10 miljoner. Ingen modern kommun bygger IT-hall längre utan lägger ut sin versamhet och på så sätt får man lägre kostnader.

Katharina Wallenborg