Ja jag skriver ”igen” eftersom jag skrev om att öka valdeltagandet för bara mindre än en vecka sedan. Men ska vi lyckas riktigt bra så måste vi börja i god tid. Idag har jag tittat på valdeltagandet hos ett antal svenska kommuner och det är dem som ligger bäst till och dem som ligger sämst till. Jag har även tittat på ett gammalt tjänsteutlåtande inför valet -06 där Huddinge tar upp ett av problemen, vilket är att det inte längre är en dygd att gå och rösta. Tvinga människor kan man aldrig göra, men att ha en moralisk plikt är något annat och jag efterlyser verkligen det. Det handlar inte om att ge någon dåligt samvete för att de låter bli, utan att visa på vikten av att värna vår så viktiga demokrati. Varför känner många ingen stolthet i att få ta del av något som viktigt som att rösta i en demokratisk stat när vi vet hur många som det tyvärr inte är förunnat?

Hur som helst så är siffrorna för bra och mindre bra valdeltagande intressanta. Tittar man på de tio bästa och de tio sämsta av landets 290 kommuner så hittar man tre av 26 Stockholmskommuner bland toppen och två av dem i botten. Men allra bäst är Lommaborna i Skåne på att rösta och där deltog 89,4 procent i kommunalvalet 2010. Sämst var de uppe i Happaranda med bara 59,5 procents valdeltagande! Huddinge hade 78,6 procents deltagande som jämförelse.

Årjäng har inga siffror att skryta med som tredje sämsta kommun i sammanhanget, men de sticker ut bland de här 20 kommunerna genom att de trots allt har ökat valdeltagandet från 63,7 procent till 67,9, vilket är hela 4,2 procentenheter. Det är alltså en kommun att kika lite närmare på för något bra måste de ha gjort och att titta närmare på kommuner som har lyckats bra är just vad jag tänker göra och jag ska även höra mig för hur man bedriver valrörelse i kommunerna med högt valdeltagande. Kanske vårt mål om att år 2030 ha 85 procent som röstar inte är så orealistiskt trots allt. Jag tror att vi kan lyckas med det, bara vi gör rätt.

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för demokrati