Under budgetdebatten i kommunfullmäktige valde jag att lyfta fram följande från gymnasienämndens budget. De prioriteringar som nämnden har tagit fram är vuxenutbildning utifrån individens behov, fokus på kunskap, framtidens entreprenörer och e-strategi för en modern utbildning. Det är verkligen riktiga prioriteringar. De visar vägen till individens rätta utveckling i det nutida moderna samhället och även med tanke på framtiden. Man tar hänsyn till individens möjligheter då man erbjuder ett mycket brett utbud av gymnasieprogram både för unga och vuxna elever. Ett önskemål är att eleverna ska få så mycket praktik som möjligt under studietiden.

Jag välkomnar med stor glädje att Huddinge aktivt kommer att arbeta för att, tillsammans med kommuner i Stockholms län, skapa en gemensam vuxenutbildningsregion och att SFI-undervisningen ska utökas. Jag föreställer mig att det i praktiken kan leda till SFI-filialer på platser där det nu saknas och där det bor särskild många invandrare, exempelvis Skogås/Trångsund som ligger nära både Farsta och Haninge. Detta leder till jobb eller vidare studier för vuxna elever.

 

När det gäller ekonomiska förutsättningar så vill jag trycka på en av alla bra punkter, nämligen den särskilda satsningen på lärarna 2014. Lärarnas löner ska höjas och lärarna ska befrias från mycket av det administrativa arbetet till förmån för det pedagogiska. Mycket bra tanke! Lärare borde få mer tid för undervisning av våra elever i skolan. Ett klokt samhälle är angeläget om sina lärare.

 

Jolanta Szutkiewicz, ledamot i kommunfullmäktige och gymnasienämnden