Återigen är Österhagen i Länna med i projektplanen, trots att vi för exakt två år sedan plockade bort ärendet. Den här gången gäller det projektplanen för 2014 – 2016. För Drevvikenpartiet är ställningstagandet detsamma: vi vill inte bygga bostäder på Österhagen. Däremot så är vi positiva till en sanering om det visar sig att det är att föredra framför en sluttäckning, vilket vi beslutade om när ärendet togs bort.

För oss finns det fortfarande många frågor innan vi kan ta ställning till vad som bör göras med marken och det är även viktigt vad de boende vill med området. Vidare så kommer bostadsbyggande av den omfattning som föreslås att nagga på standskyddet och vi är även oroliga för hur det kommer att påverka ett kommande naturreservat som då blir granne med det föreslagna nya bostadsområdet.

På Senaste nytt hittar du vår protokollsanteckning till ks och vi kommer precis som tidigare bevaka den här frågan.

Katharina Wallenborg, ledamot ks