Ni som har bott länge i östra kommundelen minns att vi för ungefär 20 år sedan fick en ny postadress i Skogås/Länna, vilken alltså var Skogås. Tidigare hade vi Trångsund som postadress. Jag gillade det, för det gjorde att vi hängde ihop på ett annat sätt än nu och jag tror att de flesta tyckte att det var bra. Det här har självklart varit uppe till diskussion många gånger hos oss i Drevvikenpartiet och för 8 år sedan la vi i kommunfullmäktige en motion. Den gick ut på att vi skulle ta tillbaka namnet Trångsund.

Nu har tiden gått och som motionen är skriven så är det inte bara att bifalla den. På måndag kommer den upp i kommunstyrelsen och i september på kf. Förslaget är att den ska bli avslagen och för tillfället kan vi inte yrka på annat anser vi. Däremot så kommer vi att lägga en protokollsanteckning för vi vill verkligen ta reda på om invånarna i Skogås skulle vilja ha tillbaka sin gamla postadress. Personligen gillar jag namnet Trångsund, men nu handlar ju inte politiken om mig eller mina partikamrater, utan vad våra väljare och invånare vill. Därför vore det intressant att få veta om stödet för att ändra tillbaka finns. I de riktlinjer som kf antog för några månader sedan står det att man främst förespråkar redan etablerade namn om nu en ändring ska föreslås till posten. För det är de som bestämmer, inte kommunen.

Den här frågan lär vi alltså få tillfälle att återkomma till.

Katharina Wallenborg, ordförande (dp)