Det före detta elljusspåret i Trångsund används flitigt idag av såväl skolor, förskolor, motionärer som hundrastare samt även som trevlig promenadgenväg till Murvägens nedre regioner. Tyvärr saknar idag motionsspåret belysning och har så gjort sedan senare delen av 90-talet. Under höstperioden och innan snön faller är således motionsspåret mörkt och upplevs som otryggt stora delar av dygnet.

Jag menar att det ligger inom såväl trygghetsuppdragets som folkhälsoambitionens ramar att dels rusta upp, i form av enklare röjning samt ordna med belysning, kanske i ljusdesigntemat med upplysning inom området där aktivitet pågår för att skapa trygghet och öka tillgängligheten av ett redan flitigt använt rekreationsområde.

 

Exempel på utegym, här från Visättra.

 

Området skulle även kunna statushöjas med enklare utegymredskap för att ytterligare stärka kvaliteten.

 

 Tomas Ekroth, valledare