I kommunen finns endast två hundbadplatser och de ligger vid sjön Gömmaren. Drevvikenpartiet har försökt att påverka så att vi ska få fler då vi anser att hundar ska kunna bada i hela kommunen utan att behöva bryta några regler. Nu är det sommar och många hundar älskar att bada och att inrätta fler badplatser för dem vore ett tillmötesgående både för ägare och övriga invånare. För badar, det gör de oavsett, men finns det speciella platser för detta så kan även allergiker och hundrädda känna sig bekvämare.

Självklart så kommer vi inte att ge upp utan vi fortsätter att driva frågan och vi har många hundägare som vi behöver bli bättre att lyssna på för att lära oss vilka önskemål och behov som de har.

Katharina Wallenborg, ordförande