I fredags hade demokratiberedningen sammanträde och Skogås demokratiforum hade inkommit med ett förslag om att byta namn till Skogås-Länna istället för enbart Skogås. Diskussionerna kring det här har funnits länge och eftersom alla som har postadress Skogås blir inbjudna så har politiker och tjänstemän ansett att namnet varit bra. Men nu har vi förstått att det är ett starkt önskemål från vissa Länna-bor och därför har forumet efter förslag från Erik Wiker (fp) gått till beredningen för att få stöd därifrån innan frågan går vidare till kommunstyrelsen

Tyvärr kunde vi inte fatta något beslut om att stötta förslaget eftersom oppositionen motsatte sig det och ville ha frågan beredd och ansåg att inte Länna-borna hade någon särställning. Därför dröjer nu demokratiberedningens beslut ytterligare en månad, men vi hoppas på stöd från alla partier då.

I forumet hade man enighet och alla ledamöter stöttade förslaget, alltså även oppositionspolitikerna. Kanske borde kommunikationen mellan de lokala och centrala företrädarna bli bättre så inte beslut fastnar på det här viset i onödan.

Staffan Skagerberg, ordförande Skogås demokratiforum
Katharina Wallenborg, ordförande demokratiberedningen