Hur kunde det bli en så smutsig kampanj? Vi har blivit påhoppade flera gånger som parti och flera av oss har blivit uthängda på nätet personligen.

Av nio kommunfullmäktigepartier är vi det enda som driver frågan om egen kommun, sedan har vi kristdemokraterna som är neutrala och övriga som är emot. Alla i kf har fått 50 000 kronor var för att kampanja och det har alltså gått 350 000 kronor till nej-sidan, 50 000 till det neutrala partiet och 50 000 till ja-sidan. Trots att man haft sådana stora tillgångar så har man inte ansett att det har räckt, utan varit tvungen att flera gånger hoppa på oss istället för att föra fram sina egna åsikter.

Vidare har man formuletar information med siffror som varit till för att få väljarna att inte våga säga ja även om de egentligen hade velat. Alla inblandade vet att det här inte handlar om pengar eftersom vi har en god ekonomi i båda kommundelarna och utjämningssystemet garanterar alla kommuner likvärdiga förutsättningar, även en eventuell ny kommun här ute.

Varför har vi inte kunnat föra en debatt utan att skapa politikerförakt, för det har tyvärr blivit resultatet av den här kampanjen. Men jag känner i alla fall att jag går ur det här med hedern i behåll och jag kommer aldrig sälja mig så billigt som vissa har gjort under de här månaderna.

Katharina Wallenborg