Vi i Drevvikenpartiet vill tacka alla er 40 procent som stöttade oss i vår kamp för en egen kommun. Det visar att stödet fortfarande är stort, även om frågan nu läggs ner.

Vi vet också att många som sa nej egentligen hade velat ha ett ja, men att man var rädd för att få högre skatt, bli av med sitt arbete, få sämre kvalitet i skolan och så vidare. Kampen var dessutom ojämn med ett parti för och sju partier mot en delning. Det innebar också att vi hade 50 000 kronor i kampanjpengar från kommunen jämfört med 350 000 till motståndarsidan.

Nu gäller det att vi alla som bor i öster ändå jobbar vidare för vår vackra kommundel och ser till att den utvecklas på ett bra sätt och inte hamnar i skymundan av övriga Huddinge med sina regionala kärnor. Vi lovar att göra allt vad vi kan för att det ska bli så.

Hälsningar Drevvikenpartiets styrelse