Tack alla ni som valde att stötta Drevvikenpartiet i årets kommunval. Det betyder mycket för oss som är aktiva i partiet och vi fick roligt nog fler röster än för fyra år sedan. Tyvärr räckte det ändå inte för att behålla det tredje mandatet, så det ser nu ut som att vi för första gången får färre än tre mandat i kommunfullmäktige.

Men, vi lovar självklart att fortsätta driva de frågor som vi har gått till val på och hoppas att vi får fortsätta att sitta i majoritet även de kommande fyra år. Men exakt vad som händer vet vi inte än, först har vi en onsdagsräkning att ta hänsyn till och sedan blir det förhandlingar.

Katharina Wallenborg, ordförande