Ketchupeffekt i östra Huddinge

Nu händer det stora saker i vår östra kommundel. Det blir byggstart i höst för en ny sporthall som ersätter Rackethallen i Skogås till exempel. Det är en mycket efterlängtad investering för Skogås Badmintonklubb som bedriver ett brett arbete bland barn och ungdomar.
Den nya sporthallen som den kan tänkas se ut när den är färdig vid årsskiftet 2015/16
Den nya hallen som beräknas kosta drygt 87 miljoner kronor kommer att få 17 badmintonbanor men också utrymme för dans, gym, café och konferens. Placering blir på den nuvarande grusplanen och en mindre fotbollsplan samt tennisbana kommer att finnas utanför liksom nya parkeringsplatser.
Den 14 juni invigs i samma område den nya lekplatsen i Lötparken som får Savanntema med stora möjligheter till lek och sport. Sammantaget blir det ett fantastiskt område på sikt. På lite längre sikt kommer utvecklingen ner mot Entré Skogås att lyfta hela kommundelen. Planerna för Entré Skogås finns nu ute på samråd och invånarna har möjlighet att tycka till fram till den 13 juni.
Snart tas också formella beslut om inrättandet av naturreservat i Lissmadalen och Drevviken. Från Lännaviken till Stortorp kommer det nu att bli ett mer eller mindre sammanhängande naturreservat längs stranden. Förutom bevarande av naturen kommer det att bli bättre tillgänglighet med nya och förbättrade stigar.
Drevviken vid Sjöängen mot Stortorp som kommer att bli naturreservat

 

Nyligen invigdes Hälsans stig i Skogås, en fyra kilometer lång slinga i samarbete med Riksförbundet HjärtLung. Utbyggnad av skejtparken vid Nytorps mosse är också på gång och snart byggs en ny förskola vid parkeringen där.
Drevvikenpartiet nöjer sig inte med detta utan fortsätter att bland annat driva frågan om hundrastgård. Håll utkik för vårt valprogram framöver där vi presenterar ännu fler viktiga punkter för i första hand Trångsund, Skogås och Länna.

 

Ingalill Söderberg, politisk sekreterare

Österhagen

Återigen är Österhagen i Länna med i projektplanen, trots att vi för exakt två år sedan plockade bort ärendet. Den här gången gäller det projektplanen för 2014 – 2016. För Drevvikenpartiet är ställningstagandet detsamma: vi vill inte bygga bostäder på Österhagen. Däremot så är vi positiva till en sanering om det visar sig att det är att föredra framför en sluttäckning, vilket vi beslutade om när ärendet togs bort.

För oss finns det fortfarande många frågor innan vi kan ta ställning till vad som bör göras med marken och det är även viktigt vad de boende vill med området. Vidare så kommer bostadsbyggande av den omfattning som föreslås att nagga på standskyddet och vi är även oroliga för hur det kommer att påverka ett kommande naturreservat som då blir granne med det föreslagna nya bostadsområdet.

På Senaste nytt hittar du vår protokollsanteckning till ks och vi kommer precis som tidigare bevaka den här frågan.

Katharina Wallenborg, ledamot ks

Österhagen

Om någon har läst någonstans att Drevvikenpartiet har varit med och medverkat till bostadsbyggande i Österhagen, så vill vi bara säga att det absolut inte stämmer. Vi är av flera anledningar emot att bygga där, plus att det faktiskt inte finns något sådant beslut.

Vårt ställningstagande är inte temporärt, utan vi anser helt enkelt att platsen är olämplig.

Katharina Wallenborg, kommunalråd