Önskelistor inlämnade

Tack för alla trevliga samtal kring glöggen och era önskelistor på sånt ni vill se förbättras i vår kommundel. Slående många är ändå nöjda med hur det är. Hjälp oss att bevara det som är bra!

Österhagen

Återigen är Österhagen och bebyggelse på fastigheten på tapeten. Drevvikenpartiet är precis som tidigare negativa till detta plus att miljöfrågan gällande området måste belysas bättre och vi har därför lagt en protokollsanteckning som tydligt visar vad vi anser i frågan. Den la vi förra veckan i KS och vi kommer också att lägga den på måndag i KF. Du kan läsa den under Senaste nytt på partiets sajt: http://www.drevvikenpartiet.se/

Utöver problemen med den gamla tippen så vet vi att det kommer att bli ökat bilåkande som inte alls rimmar med Huddinges miljöambitioner. Eftersom bebyggelsen till stor del planeras i norra delen av Länna och att det från området inte går att dra någon bilväg direkt till Skogås centrum så kommer de boende att behöva köra runt hela Östra Länna.

Det finns mycket att tycka om det här projektet, som tack och lov inte är godkänt ännu och vi vill ha bättre underlag för hur kommunen vill hantera miljöfrågan när det gäller till exempel marktvätt, något som är extremt omständligt och kostsamt.

Katharina Wallenborg, gruppledare

Förskola och skola i Länna

Huddinge kommun har skjutit upp bygget av skola i Länna till 2021, bygget av skolan skulle börja 2016 men Huddinge kommun anser inte att det finns behov av en skola i Länna tidigare. Privata aktören Pysslingen som även driver förskolan Blåbärsstället har visat intresse för att starta skolverksamhet på planerad mark men har inte blivit beviljad.

Planen är att 61 bostadsfastigheter skall byggas i Länna västra och vara klara till 2016. I dagsläget står barn i kö till Blåbärsstället i upp till 4 år. Behovet är stort av en skola i Länna och det är viktigt att skolplanerna inte skjuts upp då det kommer att bli ett stort problem när vi nu skall välkomna 61 familjer till området.

Många har nu stått länge i kö för att få in sina barn på förskolor och föräldrarna har svårt att börja arbeta då det inte finns plats för barnen i närområdet. Det är viktigt att vi hjälps åt så vi har möjlighet att göra Länna till ett attraktivt område där barnen har tillgång till förskola och skola utan att behöva pendla längre sträckor och där föräldrarna kan börja arbeta enligt deras behov och inte skall behöva vänta på att det finns plats.

Eva Baumgartner, styrelseledamot

Utveckling av vår kommundel

I helgen drar affischeringen inför valet i gång. Då ska vi alla tala om vad vi vill den kommande mandatperioden. Vågar man gissa att det utöver några hjärtefrågor blir en del lika som partierna lyfter fram? Men det är klart, vissa frågor engagerar alla partier och ser man till exempel på utbildning så är ju det en så viktig fråga så den är svår att ignonera. Även Dp har så klart åsikter om vad som behöver göras här. För oss handlar det bland annat om att någon gång äntligen våga kräva att de lärare som undervisar gör det i rätt ämne. Är man utbildad inom matematik så ska du inte undervisa i hemkunskap till exempel. Detta borde vara självklart, men det är det inte, så här fortsätter vi att tjata.

Men för att inte komma bort från det som jag skulle säga och som rubriken antyder så är det för oss fortfarande viktigt att påminna om vår kommundel i öster. Vi har lyckats bra tycker vi, men vi har fortfarande en del kvar att göra och därför ber vi återigen om ditt stöd i valet. Vi har många gånger påpekat vikten av att öka samarbetet med Haninge och bättre involvera Huddinge i deras regionala kärna eftersom vi faktiskt ingår i den. Det är också den kärnan som är ”vår” då den ligger så nära. Länna handelsområde måste också få mer fokus. Givetvis ska arbetet med våra två egna kärnor fortsätta och göras på bästa sätt, men mer fokus på Haninges kärna och Länna handelsområde är väldigt viktigt för kommundelens framtid. Vi representerar trots allt en fjärdedel av både kommunens yta samt invånarantal.

Katharina Wallenborg, gruppledare