Österhagen

Återigen är Österhagen och bebyggelse på fastigheten på tapeten. Drevvikenpartiet är precis som tidigare negativa till detta plus att miljöfrågan gällande området måste belysas bättre och vi har därför lagt en protokollsanteckning som tydligt visar vad vi anser i frågan. Den la vi förra veckan i KS och vi kommer också att lägga den på måndag i KF. Du kan läsa den under Senaste nytt på partiets sajt: http://www.drevvikenpartiet.se/

Utöver problemen med den gamla tippen så vet vi att det kommer att bli ökat bilåkande som inte alls rimmar med Huddinges miljöambitioner. Eftersom bebyggelsen till stor del planeras i norra delen av Länna och att det från området inte går att dra någon bilväg direkt till Skogås centrum så kommer de boende att behöva köra runt hela Östra Länna.

Det finns mycket att tycka om det här projektet, som tack och lov inte är godkänt ännu och vi vill ha bättre underlag för hur kommunen vill hantera miljöfrågan när det gäller till exempel marktvätt, något som är extremt omständligt och kostsamt.

Katharina Wallenborg, gruppledare

Österhagen

Återigen är Österhagen i Länna med i projektplanen, trots att vi för exakt två år sedan plockade bort ärendet. Den här gången gäller det projektplanen för 2014 – 2016. För Drevvikenpartiet är ställningstagandet detsamma: vi vill inte bygga bostäder på Österhagen. Däremot så är vi positiva till en sanering om det visar sig att det är att föredra framför en sluttäckning, vilket vi beslutade om när ärendet togs bort.

För oss finns det fortfarande många frågor innan vi kan ta ställning till vad som bör göras med marken och det är även viktigt vad de boende vill med området. Vidare så kommer bostadsbyggande av den omfattning som föreslås att nagga på standskyddet och vi är även oroliga för hur det kommer att påverka ett kommande naturreservat som då blir granne med det föreslagna nya bostadsområdet.

På Senaste nytt hittar du vår protokollsanteckning till ks och vi kommer precis som tidigare bevaka den här frågan.

Katharina Wallenborg, ledamot ks

Österhagen

Om någon har läst någonstans att Drevvikenpartiet har varit med och medverkat till bostadsbyggande i Österhagen, så vill vi bara säga att det absolut inte stämmer. Vi är av flera anledningar emot att bygga där, plus att det faktiskt inte finns något sådant beslut.

Vårt ställningstagande är inte temporärt, utan vi anser helt enkelt att platsen är olämplig.

Katharina Wallenborg, kommunalråd