Södertörnsleden/väg 259

Om en sådan ska byggas tvistas det fortfarande om. Ja faktiskt är det många som är negativa än idag, alltså år 2012. De är tack och lov i minoritet, men de finns. Nu ska man givetvis inte vara allt för raljerande för vår miljö måste hanteras mycket mer respektfullt än vad vi alla gör idag och jag menar verkligen alla. Vi har nämligen skapat oss en livsstil som oavsett hur miljömedvetna vi än vill vara, så är vi med och tär på de resurser vi har. Det kommer tyvärr att drabba kommande generationer och därför är jag glad de flesta av oss vill ändra på det, för det är jag övertygad om att vi vill efter alla resultat från undersökningar som jag har sett.
Däremot så måste man ibland acceptera den verklighet som vi befinner oss i och hur gärna man än önskar att den vore annorlunda så blir den inte det genom att man försöker skapa en bild som aldrig kommer att bli verklig. Bilen har kommit för att stanna och för egen del ser jag hellre att vi försöker hitta lösningar på det bränsle som bilen behöver (vilket har arbetats med i många år) och att vi samtidigt tittar på alternativ som kollektivtrafik, cykel, skoter med mera. Det görs också och jag tror att vi måste jobba med det här parallellt, inte säga nej till det ena och tro att man på så vis löser problemen.
Visst genererar Södertörnsleden mer trafik, men den kommer också att bli säkrare och den kommer att få gång- och cykelvägar vilket ger nya möjligheter för dem som inte kör. Sedan är det ju så att en bättre väg ger bättre möjligheter för kollektivtrafiken.
Men, jag erkänner, det är ett dilemma det här med att bevara vår miljö och samtidigt hålla fast vid den moderna livsstil som vi har skaffat oss. Däremot så tror jag bara att vi förlorar tid om vi försöker backa bandet och utgå från hur vi levde för många decennier sedan. Vi måste anpassa oss till verkligheten, men vi ska göra det på allra bästa sätt.
Katharina Wallenborg, gruppledare