Glasa in Trångsunds centrum?

Vi har fått några kommentarer kring det förslaget och läser man inte vår förklaring så kan man lätt missförstå vad vi menar. Det är lätt att tolka förslaget som att hela centrum ska bli inglasat. Det vi egentligen föreslår är att det ska bli en inglasning längs butikerna, i dagsläget finne inte ens ett tak. En del handlare har tagit upp problemet med att människor stressar förbi när vädret inte är så bra. För att få ett levande centrum med bra förutsättningar för handel så vill vi alltså jobba för en lösning, men den ska självklart tilltala både boende och företagare.

Förra veckan så diskuterade jag just detta med en invånare och då kom tanken fram att det kanske bara bara är ett tak som behövs och inget mer. Då slipper man bli blöt om det till exempel regnar. Men vi tar gärna emot fler synpunkter då vi vill att det ska bli så bra som möjligt för dem som bor i Trångsund. Det är invånarna och väljarna som vi företräder, så tveka inte att framföra dina synpunkter till oss. Vi lyssnar alltid och tar era åsikter på allvar.

Katharina Wallenborg, ordförande