Vi blir bara fler och fler

I Huddinge kommun alltså. Förra sommaren firade man den etthundratusende invånaren och denna vecka är vi 102 100 stycken. För vår östra kommundel närmar vi oss 25 000. Det fattas bara 884 personer.

Det föds många barn och det flyttar in fler än det flyttar ut. Inte konstigt med tanke på att bostadsbyggandet kommit igång efter en liten svacka och mer bostäder är planerade i både Skogås och Trångsund och Länna.

Att vi blir många ställer såklart också krav på kommunal service i form av barnomsorg, skola och infrastruktur och det är inte alltid det hänger med. Nu byggs en ny förskola på Nytorps Mosse och en tomt är avsatt i Sjöängen II liksom vid Lyckåsen.

Arbete med infrastruktur i Sjöängen II inför ny villabebyggelse

Det ökande invånarantalet har även fått konsekvenser för valdistriktsindelningen inför valen nästa år. Två valdistrikt föreslår man ska delas upp i fyra. Ytterligare vallokaler att bemanna tänker vi då, men det är ju också en möjlighet till ännu mer närdemokrati.

Ingalill Söderberg, politisk sekreterare