Ett naturreservat inrättas för att en naturtyp eller djurart är värd att skyddas. År 2003 togs beslut om att inrätta naturreservat för Trångsundsskogen. Området rymmer alla typer av skog och där finns flera unika växter och djur, bland annat lunglaven.

Drevvikenpartiet tog initiativ till en utflykt med kommunens naturguide Richard Vestin och närmare 40 personer deltog i den tre timmar långa vandringen. Det blev många stopp där Richard visade och berättade om 400-åriga ekar, brandlyror, hästmyror och orkidéer. En fikapaus med utsikt över Drevviken hann vi också med.
För många var det första gången de besökte Trångsundsskogen men troligen inte den sista. En av deltagarna undrade till och med om man fick gå ut i reservatet som privatperson. 
En av kommunens satsningar framöver är att göra naturreservaten mer tillgängliga och en del i det är de nya skyltar som kommit upp vid entréerna med kartor och information.  
Ingalill Söderberg, politisk sekreterare