Rätten till arbete är en viktig fråga inte minst med tanke på att många ungdomar går utan arbete eller studier. Några viktiga grepp för att råda bot på detta är att erbjuda feriejobb, både i den offentliga sektorn, allmännyttan och i näringslivet. Vi måste stärka våra lokala företag i deras möjligheter att expandera på den lokala marknaden.
Jag har tidigare skrivit om vikten av att sprida sina inköp bland de lokala handlarna i våra centrum för att bidra till en fungerande konkurrensutsatt marknad och att hjälpa den lokala servicens fortlevnad. Men det är också viktigt att vi politiker är lyhörda för de behov våra företag kan tänkas ha i form förbättrad kommunal service. Välmående företag har möjlighet att expandera sin verksamhet och det i sin tur medför möjligheter till ökade antal arbetstillfällen.
Nyöppnade caféet i Skogås centrum med de två livsmedelsbutikerna i bakgrunden

 

 Drevvikenpartiet vill därför slå ett slag för de lokala företagen i Skogås, Trångsund och Länna och fokusera på era behov, det är ni som tillsammans med våra ungdomar ska trygga framtiden. Vi vill också öka antalet feriepraktikplatser som erbjuds ungdomar.

 

Tomas Ekroth, valledare