Till hösten är det dags för jämställdhetsutbildning igen för alla förtroendevalda i kommunen. Det är några år sedan vi genomförde det senast och många av oss är nya, men samtidigt så har det hänt mycket och vi behöver hela tiden uppdatera oss för att kunna jobba på bästa sätt och ta de bästa besluten.
Jämställdhetsfrågan väcker många känslor men vi har alla olika erfarenheter, så en debatt med högt i tak är viktigt när vi har våra utbildningar och att kunna föra en bra och intressant diskussion är alltid utvecklande. Sedan förs debatten lite olika beroende på i vilket sammanhang frågan kommer upp. Här i kommunen har vi ett stort ansvar då många, många av invånarna dagligen har kontakt med oss och det är därför som vi hela tiden måste jobba med det här. Det måste för övrigt alla kommuner göra det vi har i uppdrag från regeringen att driva frågan.
Vi är skyldiga att ge våra flickor och pojkar inom förskolan samma uppmuntran till lärande, samma stöd när det är tufft, möjlighet till lek utifrån det de själva gillar och så vidare. När det gäller lek och lärande så ska de ges möjlighet att välja genom att de vet att det är okej att leka med det man vill oavsett vem man är. När de sedan kommer till skolan är det viktigt att vi kan garantera betyg som är rättvisa och inte speglar vilket kön eleverna har. Vi ska också ha ett medvetande så att vi stöttar eleverna i val av utbildning så att valet sker utifrån deras begåvningar och intressen och inte utifrån omgivningens förväntningar. Vill en tjej bli bilmekaniker och en kille förskollärare så får inte deras kön sätta stopp. Å andra sidan får det inte slå över utan även det som är traditionella val är så klart lika rätt. Saken är att det ska vara individens val och ingen annans.
Kommunen har också ett stort ansvar för att alla i personalen trivs och där vi har arbetsplatser med stor representation av ena könet är det viktigt att jobba med attityder när det behövs så att vi inte tappar duktig personal. Ingen ska känna sig obekväm på sin arbetsplats här i Huddinge kommun.
Men, vi ska också bemöta alla på ett likvärdigt sätt när de kontaktar kommunen i olika ärenden och det kan handla om biståndsbedömning för äldre, ansökan om bygglov, ansökan om försörjningsstöd med mera. Här är det viktigt att vi gör rätt och ju mer vi kan, ju bättre blir det.
Katharina Wallenborg
kommunalråd med ansvar för jämställdhet