Du har säkert hört begreppet tidigare och du kommer säkert att höra det många gånger igen. Politiker och tjänstemän ska nu vara med i en tävling där regeringen delar ut 100 miljoner kronor nästa år och lika mycket året därpå till den kommun som är bäst på att minska denna utsatthet. De kommuner som blir bäst på att lösa sociala problem med mera vinner i denna tävling mest pengar. Kritiken har kommit både från oppositionspolitiker och från företrädare för allianspartierna även om det finns vissa politiker lokalt som tycker att idén är bra.

Jag tycker att det är toppen om det går att lösa de problem som finns, men att sätta vissa på kartan på det här viset är jag väldigt tveksam till då man återigen offentligt bekräftar var problemen finns och indirekt vart man inte ska flytta om man går i de tankarna, eller till och med får människor att flytta till andra bostadsområden. Ingen vill ju bo i ett utsatt område, eller hur!

Det finns många andra sätt att ta tag i problemen anser jag och tänker osökt på storstadssatsningen som blev ett projekt med en utvärdering som inte sa speciellt mycket. Det gjorde heller inte att namnet Skogås fick en knuff i rätt riktning, speciellt inte som vi tragiskt nog hade två mord i kommundelen veckan innan den trädde i kraft. Jag hade önskat att man skjutit till pengar på annat sätt än att Huddinge tillsammans med sex andra kommuner fick symbolisera vart problemen var som störst.

Den här gången är det alltså en tävling som ska pågå och nio kommuner ingår. Huddinge är inte en av dem.

Katharina Wallenborg, ordförande