Vi träffade enhetschefen för Carema Vårdcentral i Skogås, Camilla Törnfeldt. Syftet med besöket var att få veta hur och när chefen tänker lösa problemet som uppstått på vårdcentralen Skogås för ett tag sedan.
 
Skogåsborna har flera gånger vänt sig till Drevvikenpartiets förtroendevalda för att få hjälp att förbättra situationen på deras vårdcentral. De har inte längre känt sig trygga. Dp är ett lokalt parti och problemet på Carema Vårdcentral Skogås är ett lokalt problem som bara rör Skogås invånare. För dp och överhuvudtaget i kommunen är folkhälsa en av de viktigaste punkterna.
 
Problemet på Carema Vårdcentral Skogås:
Några husläkare har sagt upp sig härifrån förra året och många patienter har blivit av sina husläkare. Patienterna är missnöjda med de inhyrda staffettläkarna, som man upplever inte bryr sig på samma sätt om deras hälsa som de husläkare de haft förut. Folk känner sig inte trygga utan sin egen husläkare. Man vill inte komma på besök till en ny läkare varenda gång. Flera har flyttat till en annan vårdcentral för att få hjälp av en permanent anställd läkare. Detta är inte heller någon bra lösning eftersom folk vill ha en läkare i sitt närområde.
 
Det saknas fortfarande två läkare som är fast anställda enligt Camilla Törnfeldt som hoppas att problemet löser sig till hösten. Det är dock mycket svårt att få läkare att söka de fasta tjänsterna eftersom jobbet som stafettläkare är betydligt bättre betalt. Landstinget borde ändra föreskrifterna så att det blir lättare att anställa nya läkare.
 
Jolanta Szutkiewicz, ledamot kommunfullmäktige
Ingalill Söderberg, partistyrelsen