Det ligger en motion till kommunfullmäktige om att inrätta en social investeringsfond i Huddinge. Flera kommuner har redan gjort det och till exempel Norrköping ligger långt framme. De har avsatt en stor summa pengar där kommunala nämnder får söka pengar för förebyggande arbete och de ska sedan betala tillbaka dessa när investeringen gett resultat.

Det är en god tanke men mycket svårt att genomföra i praktiken. I Södertälje är regelverket för deras sociala investeringsfond så krångligt att ingen nämnd ännu sökt pengar. Det kan också vara svårt att visa vilken av flera verksamheter som gett effekt och som i så fall ska betala tillbaka.
Förebyggande arbete bland barn och ungdomar kan spara stora pengar för
skadegörelse längre fram. Här branden i Skogås vid tiden för Husbykravallerna

 

Drevvikenpartiet är för sociala investeringar, det vill säga att satsa förebyggande på barn och ungdomar så att de inte hamnar i missbruk, arbetslöshet eller kriminalitet. Däremot är vi inte för fonder och krångliga regelverk. Det är bättre att satsa nu på det arbete som redan genomförs inom Samkraft Huddinge och att öka samverkan med den ideella sektorn. Den vinst som sen uppstår kan läggas på att implementera arbetssätten i ordinarie verksamhet.

 

Ingalill Söderberg, ledamot i socialnämnden