I Huddinge har vi som bekant två regionala stadskärnor, men vi är berörda av en tredje och det är den i Haninges centrum. I den ingår Länna handelsområde samt övriga Skogås och Trångsund. Vi i öster är alltså en del av deras stadsutveckling. Nästa år hoppas Haninge på att få utmärkelsen Årets stadskärna. För att vinna så ska man se till att bli ”…den svenska stad som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer.”
Varför skriver jag då om detta? Givetvis så är jag angelägen om en bra utveckling för våra egna två kärnor, men vad som händer i Haninge påverkar även oss i Huddinge. För invånarna i Skogås-Trångsund, vilka faktiskt utgör närmare en fjärdedel av Huddinges befolkning, så påverkas de väldigt mycket av det som händer i grannkommunen. Därför så är det viktig att vi politiker vet vad som är på gång och att vi engagerar oss även i den tredje stadskärnan eftersom vi är berörda. Vi i Drevvikenpartiet har alltid varit måna om att uppmärksamma även Haninges stadskärna och vi har tidigare anordnat öppna möten för att informera om det här till invånarna. Snart kommer vi att bjuda in till ett nytt möte för att bli uppdaterade på det senaste.

Katharina Wallenborg, ordförande