Alla som jobbar på kontor vet hur lätt högarna växer och hur svårt det kan vara att rensa bort vissa saker. Men nu gör jag återigen ett försök och hittade då en gammal rapport om ungdomars psykiska hälsa, något som jag också har skrivit om tidigare. Som alltid är det vanskligt att peka ut en eller ett par faktorer, men ordentligt med sömn är en grundförutsättning och det är svårt för kommunen och skolan att råda över, men det finns mycket annat som vi kan göra.

Till exempel så har elever som går i skolor med upp till 500 elever jämfört med större skolor bättre trivsel. En bra rektor och lärare som ställer krav och är tydliga är andra saker som påverkar trivsel och hälsa. Det är inget konstigt i det; att veta vad som gäller minskar stressen men det ska självklart inte vara orimliga krav och det måste kompletteras med rätt hjälp om eleven behöver det.

Sedan så mår barn till föräldrar med låga inkomster oftare dåligt och det blir väl ingen förvånad över. En värdig standard anser nog de flesta av oss som självklart och vi ska göra vad vi kan för att alla barn ska ha det bra. Men det är också viktigt att inte göra belastningen för eleverna ännu större genom att kräva pengar hemifrån till olika aktiviteter. Skolan ska vara jämlik och det är bra. Ibland misslyckas det och då ska vi rätta till det så fort vi kan och det finns lagkrav på det här.

Jag vill runda av med något som inte kostar och som gynnar hälsan för oss alla och det är att begränsa tv-tittandet. Självklart så ska man få titta på tv varje dag om man vill, men när det blir för mycket så ökar risken att få beteendeproblem och att bli nedstämd. Något att tänka på när det finns så många kanaler att välja mellan. Att umgås eller läsa en stund kan aldrig underskattas och det lindrar stress på ett helt annat sätt än vad en tv-skärm kan göra.  

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för folkhälsa